Shaktipat - het Neerdalen van Genade en het Opstijgen van de Kundalini
Spiritueel ontwaken en Meditatie

In India bestaan er vele verschillende spirituele praktijken. Bekende voorbeelden hiervan zijn: devotionele rituelen, onbaatzuchtige dienst of karma yoga, hatha yoga, meditatie, het zingen of reciteren van mantra’s, … Hoewel deze praktijken van elkaar verschillen, streven ze allen hetzelfde doel na : het zuiveren van het lichaam, van de subtiele energiestromen (ook gekend als prana of ki) en van de geest opdat de ultieme Goddelijke kracht, de Kundalini Shakti, die latent in ons allen aanwezig is, kan wakker worden. Dit is meestal een langdurig en moeizaam proces.

Het systeem van SIDDHA MAHA YOGA verschilt hiervan. De Kundalini Shakti wordt direct opgewekt door de genade van de Goeroe. Deze opwekking noemt shaktipat : de neerdaling of overdracht (pat) van energie (shakti). Het is een oeroud proces dat door siddha meesters wordt doorgegeven. Zoals een brandende kaars een andere kaars kan aansteken, net zo kan een ontwaakte meester de latente goddelijke energie (de kundalini) in een aspirant wakker maken.

Vanaf dan begint de kundalini haar werk van genezing en zuivering op alle vlakken : fysiek, emotioneel, mentaal, op niveau van de chakra’s, … Onzuiverheden, trauma’s, conditioneringen die doorheen verschillende levens een deel van ons zijn geworden, vallen als een last van ons af.

Wat moeten we dan nog zelf doen? Gewoon gaan zitten om te mediteren. Zonder enige inspanning te doen observeren we de transformerende werking van de ontwaakte kundalini in ons. Dit proces is moeiteloos en spontaan, we moeten het gewoon toelaten.

De yogische teksten beschrijven Shaktipat als een inwijding waardoor bewustzijn zich opent en zich kan ontplooien. Als je regelmatig gaat zitten om te mediteren, ga je steeds meer verfijnde bewustzijnstoestanden ervaren.


tags: siddha maha yoga mantra chakra tantra prana meditatie kundalini shaktipat diksha pranayama hatha yoga relaxatie concentratie siddhi zelfverwerkelijking verlichting verruimd bewustzijn ontwaken supramentale manifestatie spiriualiteit